Pečovatelská služba

Poskytujeme terénní i ambulantní sociální služby. Převážnou část naší práce tvoří péče o klienty v jejich domácnostech a o klienty žijící v Domě s pečovatelskou službou v Třešti. Pomáháme při zajištění chodu domácnosti, s nákupy, hygienou, doprovodem na úřad či k lékaři. Kdo má zájem, vypereme mu nebo dovezeme třeba oběd. Naše služby jsou určeny především seniorům, lidem s chronickým onemocněnímse zdravotním postižením.

Služby lidem umožňují zachovat si v dostatečné míře dosavadní způsob života, kompenzovat sníženou soběstačnost a oddalovat nutnost ústavní péče. Klientům pomáháme ve všední dny od 6.15 do 19.30 hodin, v sobotu, neděli a o svátcích od 9.00 do 19.30 hodin za splnění určitých podmínek.

Tuto pomoc občanům nabízí Pečovatelská služba Třešť.

1. Terénní služby

Klienti mohou služby našich pečovatelek využívat ve všední dny v čase od 6.15 do 19.30 hodin. Péči ve dnech pracovního klidu a pracovního volna zajišťujeme v čase od 9.00 do 19.30 hodin v případě volné kapacity pouze seniorům, kteří splňují některou z těchto podmínek:

 • Nemají děti nebo jiné příbuzné v Třešti a péči jim nemá kdo zajistit.
 • Bydlí v domě s pečovatelskou službou a příbuzní se na péči o seniora podílí.
 • Péče o klienta je tak náročná, že ji nezvládne rodinný příslušník sám. 

Klientům nabízíme tyto terénní služby:

 • Činnosti spojené s péčí o osobu: 155 Kč/hod. (víkendy a svátky: 155 Kč/hod.)
 • Činnosti spojené s údržbou domácnosti: 155 Kč/hod.
 • Praní prádla: 90 Kč/kg prádla
 • Dovoz oběda (ze ZŠ Třešť): 30 Kč (vč. zapůjčení jídlonosičů)
 • Nákupy, pochůzky: 155 Kč/hod.
 • Velký (týdenní) nákup: 160 Kč/hod.
 • Doprovod k lékaři (na úřad apod.): 155 Kč/hod.
  Tato služba je primárně určena obyvatelům domů s pečovatelskou službou, které jsou v blízkosti polikliniky.

2. Ambulantní služby

Ambulantní služby poskytujeme v Domě s pečovatelskou službou na adrese Palackého 21, Třešť.

Koupel ve středisku osobní hygieny: 155 Kč/hod.

Koupel může využít každý, kdo například kvůli bariérám v domácnosti či ze zdravotních důvodů není schopen se koupat doma. Svoz na koupání se provádí po domluvě, avšak je potřeba přizpůsobit se pracovnímu rozvrhu automobilu. Zpravidla to bývá mezi 13.30 a 14.30 hodin. Ať už využijete hygienické prostředky Pečovatelské služby, nebo své vlastní, cena bude v obou případech stejná.

3. Fakultativní služby

Fakultativní služba je nenároková služba. Pokud už někdo využívá některý ze základních úkonů Pečovatelské služby, jakože je například klientem domu s pečovatelskou službou, může využívat i další drobné služby, které nabízíme:

 • Telefon v zájmu klienta: 20 Kč
 • Zapůjčení pomůcek k úklidu: 20 Kč
 • Zapůjčení schůdků či vysavače: 20 Kč
 • Senior TAXIK: Je určen pro seniory starší 65 let a lidi se zdravotním postižením. Pomůže například s přepravou k lékaři, případně cestou na úřad apod. Chcete-li Senior TAXIK využívat, musíte nejprve uzavřít s Pečovatelskou službou Třešť smlouvu o využívání některé ze základních služeb, jako jsou například dovoz oběda, nákupy, péče o osobu, praní prádla apod.

Nahlášení požadavku na Senior TAXIK je potřeba nejméně tři dny předem.

 

Ceník Senior TAXIKU:

Doprava po Třešti a místních částech: 40 Kč / 1 cesta

 • Doprava mimo Třešť a místní části do 50 km: 15 Kč/km
 • Cena za jízdu pro/od klienta mimo Třešť nebo místní části (Hodice, Růžená): 50 Kč / 1 cesta
 • Čekací doba v rámci dopravy: 100 Kč/hod.
  • Nevyužívá-li klient základní činnost – doprovod nabízený Pečovatelskou službou.

Respektujeme důstojnost každého člověka. Naše pečovatelky mají bohaté zkušenosti jak s péčí o seniory, tak s lidmi upoutanými na invalidní vozík či se sníženou schopností pohybu. Pomáháme klientům po mrtvici, trpícím diabetem, artrózou apod.

Lidé se sníženou soběstačností, ať už z důvodu věku, nebo zhoršeného zdravotního stavu, mají nárok na sociální příspěvek, ze kterého mohou následně hradit vybrané úkony pečovatelské služby. Pakliže na příspěvek nedosáhnou, hradí si tyto služby sami.

Zájemcům doporučujeme se seznámit s vnitřními pravidly poskytovatele.

Další informace vám poskytne: 

1. vedoucí Pečovatelské služby Třešť Mgr. Marie Bambulová: tel.: 607 681 297
2. sociální pracovnice Bc. Karolína Novotná: tel.: 604 813 304
3. kancelář pečovatelské služby: tel.: 567 224 793