Byty DPS

V majetku Města Třešť jsou dva domy s pečovatelskou službou, kde nachází ve 40&nbspbytech bydlení lidé se sníženou soběstačností – ať už kvůli vysokému věku, chronickému onemocnění, či zdravotnímu postižení. Tito lidé potřebují zvláštní péči a&nbsppomoc ostatních. A od toho tu jsou právě naše pečovatelky, které jim pomáhají zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost a zároveň jim tak umožňují se v co nejvyšší možné míře zapojit do běžného života. 

Mám zájem o byt

V případě, že se uvolní některý z bytů, je možné si zažádat o jeho pronájem.

Veškeré informace a podmínky vám poskytne sociální pracovnice Městského úřadu Třešť Tereza Staňková:  tel: 567 584 926, e-mail: stankova@trest.cz.

Formulář-byt DPS lékař

Formulář-byt DPS poučení

Formulář-byt DPS žádost

Jak se žije v domech

s pečovatelskou službou v Třešti

Život v domech s pečovatelskou službou je pestrý napříč celým kalendářním rokem. Každý měsíc se zde koná mše svatá spojená s&nbspposezením u&nbspkávy a&nbspčaje. Pan farář navštěvuje zároveň v&nbsppřípadě zájmu jednou za měsíc klienty v&nbspjejich bytech. Spolupracujeme s Centrem pro rodinu a sociální péči, detaš. pracovištěm Třešť, které pro naše seniory připravuje různé zajímavé programy. Klienti vítají přednášky a&nbspbesedy. Jednou za měsíc dochází do domů s&nbsppečovatelskou službou děti ze základní školy, kteří si se seniory společně čtou nebo hrají deskové hry. Nechybí ani pravidelná setkávání s&nbsptěmi nejmenšími – dětmi z&nbspmateřinky, kteří spolu s&nbspžáky základní školy připravují programy ke Dni matek či vánoční aktivity. Před Štědrým dnem se stalo již tradicí společné zpívání vánočních koled s&nbspdětmi z&nbsptřešťské farnosti, stejně jako návštěvy a&nbspkaždoroční výroba drobných vánočních dárečků žáků oboru pečovatel, kteří studují na SOŠ a SOU v Třešti.

V dílně pak senioři mohou šít, háčkovat nebo plést. Z jejich šikovných rukou tak vznikají oblečky pro panenky, zástěry pro děti v mateřské škole, drobné hračky, polštářky a dárečky pro děti. Jejich výrobky si pak může zakoupit i&nbspširoká veřejnost na akci Předadventní světélkování, které se koná pravidelně na konci listopadu v Kulturním domě v Třešti.

Během pěkných dnů rádi posedíme společně pod pergolou nebo opékáme špekáčky.