Kdo je vám oporou?

V Třešti sídlí dvě organizace, které vám či vašim blízkým mohou poskytnout své služby v oblasti zdravotní a sociální péče. První z nich je Domácí zdravotní péče Třešť, druhou pak Pečovatelská služba Třešť. Obě tyto instituce spadají pod Město Třešť, které je jejich zřizovatelem. Na první pohled podobné názvy, ve skutečnosti ale zcela jiná pracovní náplň.

Domácí zdravotní péče Třešť

Domácí zdravotní péče působí v Třešti od roku 1999. Zdravotní péči poskytují zdravotní sestry, které procházejí celoživotním vzděláváním.

Cílem domácí zdravotní péče je poskytovat kvalitní péči ve vlastním sociálním prostředí klienta v rozsahu 12 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Zdravotní péče je indikována na základě žádosti lékaře – ať už praktického, či ošetřujícího lékaře, případně lékaře z jakéhokoli nemocničního oddělení, odkud byl pacient propuštěn do domácího prostředí. Právě lékař určuje četnost a rozsah návštěv zdravotních sester.

Domácí péče je vhodná nejen pro nemohoucí seniory, ale mohou ji využívat i mladí lidé nebo dokonce děti. Je určena komukoliv, kdo vyžaduje zdravotní péči, která se dá kvalitně poskytnout v domácích podmínkách bez nutnosti pobytu v nemocnici. Pokud jste vy nebo váš blízký prodělali závažné onemocnění, popřípadě úraz (infarkt, mozková příhoda, onkologická onemocnění, poúrazové stavy, Alzheimer…) a měli byste zájem o domácí péči, obraťte se na svého praktického lékaře.

Zdravotní péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Domácí péči poskytujeme na území města Třešť a dále v obcích: Hladov, Dlouhá Brtnice, Stonařov, Sokolíčko, Suchá, Prostředkovice, Beranovec, Otín, Stajiště, Pavlov, Bezděkov, Panenská Rozsíčka, Hodice, Růžená, Čenkov, Rácov, Lovětín, Batelov, Bezděčín, Švábov, Nová Ves, Buková, Jezdovice a Salavice.

Pečovatelská služba Třešť

Pečovatelskou službu provádí školené pečovatelky.

Posláním pečovatelské služby je umožnit starým, dlouhodobě nemocným a zdravotně postiženým občanům, aby mohli prožít svůj život ve svém původním bydlišti nejlépe až do konce života. V současnosti služeb Pečovatelské služby využívá více než sto lidí.

Pečovatelky zajišťují jak terénní, tak ambulantní a fakultativní služby. Péče je poskytována ve všední dny od 6.15 do 19.30 hodin, o víkendech a svátcích při splnění určitých podmínek.

Máte zájem o služby třešťských pečovatelek ať už pro sebe, či své blízké? Stačí kontaktovat Pečovatelskou službu Třešť a domluvit se na péči a úkonech, o které byste měli zájem.

Sociální službu si klient hradí sám. V případě, že získá sociální příspěvek na péči, pak tyto služby může hradit z příspěvku, případně si je doplatit. Za provedené úkony se platí vždy začátkem následujícího měsíce podle platného ceníku.

V rámci pečovatelské služby klienti nejčastěji využívají dovoz oběda, vyřizování nákupů a pochůzek, pomoc při osobní hygieně, pomoc s úklidem, praním a žehlením prádla nebo vyřízení sociálních dávek a sociální poradenství.

Personální obsazení:

Mgr. Marie Bambulová
– sociální pracovnice, vedoucí

Bc. Karolína Novotná
– sociální pracovnice

Martina Chromá
– pečovatelka

Jaroslava Bartušková
– pečovatelka

Zdeňka Pospíchalová
– pečovatelka

Irena Makovičková
– pečovatelka

Olga Novotná
– pečovatelka

Roman Tomšík
– řidič