Zdravotní péče

Poskytujeme krátkodobou i dlouhodobou domácí zdravotní péči. Propustili vás či někoho blízkého z nemocnice do domácího léčení? Máte příbuzné, kteří se o sebe již nedokáží postarat? Náš tým zdravotních sester poskytuje odbornou zdravotní péčí v domácnostech klientů, čímž přispívá mnohdy k rychlejšímu uzdravení, větší psychické pohodě a celkově ke zvýšení kvality života během nemoci. 

Přístup ke klientům je individuální, vždy rozhodují potřeby každého pacienta. Díky našim kompetencím a zkušenostem dokážeme zajistit přátelský přístup v domácím prostředí.

Domácí ošetřovatelská péče se zavádí ve spolupráci s ošetřujícím lékařem a je hrazena ze zdravotního pojištění. Mohou ji využívat všechny věkové skupiny pacientů. Smlouvu o poskytování zdravotní péče máme uzavřenou s těmito pojišťovnami: VZP, OZP, ČPZP, ZPMV.

Zdravotní péči na Třešťsku zajišťuje Domácí ošetřovatelská péče Třešť.

Staráme se o pacienty s chronickým onemocněním, dlouhodobě nemocné či lidi po úrazech. Mezi našimi klienty jsou například lidé po nehodách, infarktech, mozkových příhodách, onkologičtí pacienti, lidé s alzheimerovou chorobou a další. Pokud jste vy nebo váš blízký prodělali závažné onemocnění, popřípadě úraz, a měli byste zájem o domácí péči, obraťte se na svého praktického lékaře anebo se ozvěte přímo nám pro další informace.

Bezplatnou domácí péči můžete využívat například i tehdy, když potřebujete aplikovat inzulín, injekce či rehabilitovat