Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je určena především seniorům, lidem s chronickým onemocněním a se zdravotním postižením. Cílem odlehčovací služby je usnadnit rodinným příslušníkům péči o jejich blízké. Tato služba má zastoupit rodinného pečovatele v době, kdy je v zaměstnání, potřebuje si sám zařídit své soukromé či osobní záležitosti, nebo si odpočinout. 

Odlehčovací službu zajišťuje Pečovatelská služba Třešť.

Způsob poskytování služeb:
• PO–PÁ v časech od 7.00 do 15.30 hodin
• SO–NE v časech od 9.00 do 11.00 hodin
• Službu lze poskytnout po předběžné domluvě i mimo tento časový rozsah.
• Minimální čas strávený u klienta je 1 hodina. 
• Cena: 120 Kč/hod.

 

TERÉNNÍ SLUŽBY
(poskytované v bytě klienta)
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• Sociálně terapeutická činnost
• Vzdělávací a aktivizační činnosti
• Pomoc při uplatňování práv, oprávnění zájmů a obstarávání osobních záležitostí
• Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu
• Pomoc při osobní hygieně
• Zajištění stravy a její podání

Klient si výše uvedené služby hradí sám ze sociálního příspěvku na péči, popřípadě z vlastních peněz.