Půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek je služba, která úzce souvisí s domácí zdravotní péčí poskytovanou zdravotními sestrami a pečovatelskou službou poskytovanou pečovatelkami v domácnostech klientů. Je to služba, která by měla přispět k řešení nenadálé zdravotní komplikace nejen u seniorů. Klient zapůjčením kompenzační pomůcky získá potřebný čas k dalšímu řešení své zdravotní a sociální situace. Má možnost pomůcku vyzkoušet libovolně dlouhou dobu a rozhodnout se, zda si pořídí vlastní pomůcku. Může požádat svého obvodního lékaře, případně odborného lékaře, o poukaz na pomůcku hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, může si pomůcku pořídit na vlastní náklady anebo může i nadále využívat pomůcku z naší půjčovny.

V Domě s pečovatelskou službou v Třešti si můžete zapůjčit kompenzační pomůcky, jako jsou chodítka pevná nebo s kolečky, sedačky do vany, sprchovací křesla a sedačky, toaletní křesla, invalidní a převozové vozíky, polohovací elektrická lůžka, antidekubitní matrace či zvedací zařízení do vany. S pomůckami vás naučíme zacházet. 

 • Zapůjčení toaletního křesla, stolku, sedačky do vany či do sprchy: 
  • 5 Kč/den
 • Zapůjčení chodítka: 
  • 5 Kč/den
 • Zapůjčení invalidního vozíku:
  • 10 Kč/den
 • Elektrické polohovací lůžko s obyčejnou matrací:
  • 30 Kč/den
 • Antidekubitní matrace
  • 10 Kč/den
 • Doprava lůžka po Třešti a instalace lůžka u klienta:
 • Demontáž lůžka a jeho odvoz zpět:
  • 300 Kč / jedno vypůjčení lůžka
  • v případě dopravy mimo Třešť účtujeme 8 Kč/km
 • Zapůjčení zvedacího zařízení do vany (v bytě klienta)
  • 20 Kč/úkon
 • Drobné pomůcky: francouzské a vycházkové hole, polohovací pomůcky, nástavce na WC atd.
  • 2 Kč/den