Pečovatelská služba

Poskytujeme terénní i ambulantní sociální služby. Převážnou část naší práce tvoří péče o klienty v jejich domácnostech a o klienty žijící v Domě s pečovatelskou službou v Třešti. Pomáháme při zajištění chodu domácnosti, s nákupy, hygienou, doprovodem na úřad či k lékaři. Kdo má zájem, vypereme mu nebo mu dovezeme třeba oběd. Naše služby jsou určeny především seniorům, lidem s chronickým onemocněním a se zdravotním postižením.

Služby lidem umožňují zachovat si v dostatečné míře dosavadní způsob života, kompenzovat sníženou soběstačnost a oddalovat nutnost ústavní péče. Klientům pomáháme ve všední dny od 6.15 do 19.30 hodin a za splnění určitých podmínek taktéž o víkendech a svátcích.

Klient si službu hradí sám ze sociálního příspěvku na péči, popřípadě z vlastních peněz.

Tuto pomoc občanům nabízí Pečovatelská služba Třešť.

Ambulantní služby

Ambulantní služby poskytujeme v Domě s pečovatelskou službou na adrese Palackého 21, Třešť.

Koupel ve středisku osobní hygieny

Koupel může využít každý, kdo například kvůli bariérám v domácnosti či ze zdravotních důvodů není schopen se koupat doma. Svoz na koupání se provádí po domluvě, avšak je potřeba přizpůsobit se pracovnímu rozvrhu automobilu. Zpravidla to bývá mezi 13.30 a 14.30 hodin. Ať už využijete hygienické prostředky Pečovatelské služby, nebo své vlastní, cena bude v obou případech stejná.

Cena: 120 Kč/hod.

 

Terénní služby

Klienti mohou služby našich pečovatelek využívat ve všední dny v časech od 6.15 do 19.30 hodin. Péči ve dnech pracovního klidu a pracovního volna zajišťujeme v případě volné kapacity pouze seniorům, kteří splňují některou z těchto podmínek:

 • Nemají děti nebo jiné příbuzné v Třešti a péči jim nemá kdo zajistit.
 • Bydlí v domě s pečovatelskou službou a příbuzní se na péči o seniora podílí.
 • Péče o klienta je tak náročná, že ji nezvládne rodinný příslušník sám. 

Klientům nabízíme tyto terénní služby:

Činnosti spojené s péčí o osobu

Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu je hlavním posláním Pečovatelské služby Třešť. V případě potřeby pomůžeme s oblékáním, hygienou či s podáním jídla.

Cena: 120 Kč/hod. (víkendy a svátky: 130 Kč/hod.)

Činnosti spojené s údržbou domácnosti

Není pro nás problém se zapojit a pomoci s úklidem domácnosti. Po předchozí domluvě je možný běžný úklid a údržba domácnosti, žehlení v domácnosti, velký úklid, mytí oken i věšení záclon apod.

Cena: 130 Kč/hod.

Praní prádla

Cena: 65 Kč/kg prádla

Dovoz oběda

Obědy dovážíme klientům ze Základní školy v Třešti.

Cena za dovoz: 20 Kč

Nákupy, pochůzky

Cena: 120 Kč/hod.

Velký (týdenní) nákup

Jednorázový nákup: 80 Kč

Doprovod k lékaři (na úřad apod.)

Tato služba je primárně určena obyvatelům domů s pečovatelskou službou, které jsou v blízkosti polikliniky.

Cena: 130 Kč/hod.

Dům s pečovatelskou službou

V majetku Města Třešť jsou dva domy s pečovatelskou službou, kde nachází ve 40 bytech bydlení lidé se sníženou soběstačností – ať už kvůli vysokému věku, chronickému onemocnění, či zdravotnímu postižení. Tito lidé potřebují zvláštní péči a pomoc ostatních. A od toho tu jsou právě naše pečovatelky, které jim pomáhají zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost a zároveň jim tak umožňují se v co nejvyšší možné míře zapojit do běžného života.

V případě, že se uvolní některý z bytů, je možné si zažádat o jeho pronájem. Veškeré informace a podmínky vám poskytne sociální pracovnice Městského úřadu Třešť Tereza Staňková:  tel: 567 584 926

Formulář-byt DPS lékař

Formulář-byt DPS poučení

Formulář-byt DPS žádost

Fakultativní služby

Fakultativní služba je nenároková služba. Pokud už někdo využívá některý ze základních úkonů Pečovatelské služby, jakože je například klientem domu s pečovatelskou službou, může využívat i další drobné služby, které nabízíme:

 • Telefon v zájmu klienta: Telefonické vyřizování na požádání klienta. Úhrada obsahuje čas pracovníka + hovorné.
  • 20 Kč/úkon
 • Zapůjčení pomůcek k úklidu: Hadry, kbelík, saponáty a další potřebné čistící prostředky, pokud nemá klient vlastní.
  • 20 Kč/úkon
 • Zapůjčení schůdků či vysavače: Pokud nemá klient vlastní.
  • 20 Kč/úkon

Jak se žije v domech s pečovatelskou službou v Třešti

Život v domech s pečovatelskou službou je pestrý napříč celým kalendářním rokem. Každý měsíc se zde koná mše svatá spojená s posezením u kávy a čaje. Pan farář navštěvuje zároveň v případě zájmu jednou za měsíc klienty v jejich bytech. Spolupracujeme s Centrem pro rodinu a sociální péči, detaš. pracovištěm Třešť, které pro naše seniory připravuje různé zajímavé programy. Klienti vítají přednášky a besedy. Jednou za měsíc dochází do domů s pečovatelskou službou děti ze základní školy, kteří si se seniory společně čtou nebo hrají deskové hry. Nechybí ani pravidelná setkávání s těmi nejmenšími – dětmi z mateřinky, kteří spolu s žáky základní školy připravují programy ke Dni matek či vánoční aktivity. Před Štědrým dnem se stalo již tradicí společné zpívání vánočních koled s dětmi z třešťské farnosti, stejně jako návštěvy a každoroční výroba drobných vánočních dárečků žáků oboru pečovatel, kteří studují na SOŠ a SOU v Třešti.

V dílně pak senioři mohou šít, háčkovat nebo plést. Z jejich šikovných rukou tak vznikají oblečky pro panenky, zástěry pro děti v mateřské škole, drobné hračky, polštářky a dárečky pro děti. Jejich výrobky si pak může zakoupit i široká veřejnost na akci Předadventní světélkování, které se koná pravidelně na konci listopadu v Kulturním domě v Třešti.

Během pěkných dnů rádi posedíme společně pod pergolou nebo opékáme špekáčky.

Respektujeme důstojnost každého člověka. Naše pečovatelky mají bohaté zkušenosti jak s péčí o seniory, tak s lidmi upoutanými na invalidní vozík či se sníženou schopností pohybu. Pomáháme klientům po mrtvici, trpícím diabetem, artrózou apod.

Lidé se sníženou soběstačností, ať už z důvodu věku, nebo zhoršeného zdravotního stavu, mají nárok na sociální příspěvek, ze kterého mohou následně hradit vybrané úkony pečovatelské služby. Pakliže na příspěvek nedosáhnou, hradí si tyto služby sami.